internet directory
Directory Search
Hva er ADD
Descriptions:
ADHD er en psykiatrisk diagnose gitt til personer som oppfyller et minimumskrav for kriterier relatert til kroniske forekomster av hyperaktivitet, impulsivitet og / eller vanskeligheter knyttet til organisering og oppmerksomhet. ADD ble tidligere ansett som en egen diagnose, men med DSM-5
(en anerkjent amerikansk diagnostisk håndbok) har den blitt inkludert som en underkategori av ADHD.
adhd, adhd sinne
Category : Health/Services
Site ID : 669669
Title Site : Hva er ADD
Rec.Link :
Date Added : 1-4-2021
Hits : 0
Visit Hva er ADD